Buro Waterfront werkt aan klimaatrobuuste landschappen en steden

overal waar water en land samenkomen

Visie

Buro Waterfront helpt overheden bij grote landschappelijke veranderingen, overal waar water en land samenkomen. Dit doe ik door (ontwerpend) onderzoek, begeleiden van gebiedsprocessen en opzetten van innovatieprojecten, steeds in samenwerking met andere experts.

Hoe zorgen we voor een landschap dat weer klaar is voor de toekomst bij een veranderend klimaat en een veranderend landgebruik? Mijn ambitie is om te helpen deze transitie in beweging te krijgen. Dat doe ik door de brug te slaan tussen kennis van experts en de praktische opgaven in een gebied. Mijn kracht is om complexe opgaven te begrijpen en te vertalen naar concrete projecten of pilots. Ik werk meestal op eigen initiatief door vanuit een eerste idee een netwerk op te zetten en subsidie aan te vragen. Maar ook vaak in opdracht van overheden of kennisinstellingen. Mijn rol in de uitvoering is afwisselend projectleider of (ontwerpend) onderzoeker.

Projecten

Brede waterkerende landschappen Oosterschelde

14 februari 2024

fieldlabs Zoet Water Schouwen-Duiveland

14 februari 2024

Proeftuin Sediment Rijnmond

8 februari 2024

Zoetwateropslag in de ondergrond

5 maart 2023

Ontwerpbegeleiding getijdepark Feyenoord

16 februari 2022

Kennis ontsluiten getijdenparken

1 december 2020

Climate adaptive development of the Ghana Volta Delta

4 mei 2018

Over

Dr. ir. Peter van Veelen is landschapsarchitect en onderzoeker, gespecialiseerd in complexe opgaven van stedelijke delta’s. Met ruime ervaring in stedenbouw en toegepast onderzoek combineert hij kennis over klimaatadaptieve ruimtelijke ontwikkeling met een talent voor coalitievorming en projectmanagement. Met Buro Waterfront werkt hij aan het opzetten van innovatieprojecten en ontwerpend onderzoek voor o.a. de Gemeente Schouwen-Duiveland, Het Wereld Natuurfonds, de gemeente Rotterdam, Deltares en Rijkswaterstaat.


Contact

Buro Waterfront

Tarakanpad 4

3072 AV Rotterdam

0031(0)621468246

petervanveelen@burowaterfront.nl

LinkedIn